Контакт

Булевар 1ви Мај 134/4 Битола , Македонија
Пратете ни во порака што проблем имате со вашиот телефон , ние ке ве контактираме и ке ви закажеме термин за брзо и едноставно да го решиме проблемот. Работно време на сервисот од 9ч до 16ч.

Контакт

Адреса: Булевар 1ви Мај 134/4 Битола , Македонија
Е-пошта: contact@telefonservis.mk
Телефон: +38976227080
Пратете ни во порака што проблем имате со вашиот телефон , ние ке ве контактираме и ке ви закажеме термин за брзо и едноставно да го решиме проблемот. Работно време на сервисот од 9ч до 16ч.
premium bootstrap themes
premium bootstrap themes
Скролај до горе